Kontakt

Zaměstnanci školy :

ředitelka : Mgr.Michaela Suchardová

1.třída - Mgr.Alena Muchová

2. a 5.třída - Mgr.Michaela Suchardová

3. a 4.třída - Zuzana Pištová

vychovatelka ŠD - Jaroslava Valtová

odd.malých dětí - Jiřina Šostková

odd. velkých dětí - Radka Plicková

 

ekonomka - Jana Bártová

kuchařka - Jiřina Kouklíková

uklízečka - Monika Vávrová

školník - Jiří Valta