Škola se nachází v blízkosti hlavní autobusové zastávky v obci. Spolu s kostelem sv. Kateřiny, a farou ohraničuje místní park. Zřizovatelem školy je obec Sloup v Čechách. V roce 1991 došlo ke sloučení mateřské školy a základní školy. Od roku 1993 působí jako samostatný právní subjekt a je příspěvkovou organizací. V roce 2004 oslavila škola 120. výročí otevření.V současnosti dochází do mateřské školy 39 dětí. Základní škola je málotřídní s 33 žáky 1. až  5. postupného ročníku. Do školy dojíždí děti z okolních obcí:  Radvance, Janova, Pihelu, Svojkova a Lindavy. Podmínky pro výuku i výchovu jsou příznivé a umožňují individuální přístup k jednotlivým žákům. Není zapomínáno ani na moderní trendy ve výuce - žáci mají přímo ve třídách přístup k internetu a počítače jsou dobře vybaveny i výukovým softwarem. Od nového školního roku 2011/2012 se mohou žáci těšit na novou počítačovou učebnu vybavenou i dataprojektorem a interaktivní tabulí, které postupně budou instalovány i v ostatních učebnách. O kvalitním vzdělání svědčí úspěšná integrace žáků na vyšších stupních škol. Součástí školy je školní družina a jídelna. K tomuto dvoupatrovému objektu, který v posledních letech dostal nová okna, fasádu a část vnitřního vybavení, patří rozhlehlá zahrada upravená k dětským hrám.

 V obci škola pravidelně pořádá nebo se podílí na organizaci kulturních a společenských akcí:  oslavy Mikuláše, vánoční koncerty, dětské karnevaly, plesy školy, besídky pro rodiče, vítání občánků v obci, dny dětí, školy v přírodě, vystoupení dětí při zahájení letní činnosti místního Lesního divadla...